Jag tar hand om hela Ekonomifunktionen inklusive behjälplig vid uppbyggnad av administrativa rutiner. Allt för att Ert företag skall få en komplett ekonomiavdelning.

Låt mig få avlasta er så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Tjänster

Redovisningstjänster

Löpande bokföring

Budget

Skatte- och avgiftsredovisning

Avstämningar och kontroller

Rapporter och information

Statistik

Upprättande av årsbokslut

Biträda vid lagerinventeringar

Upprättande av självdeklaration

övriga tjänster

Löneadministration inkl kontrolluppgifter till anställda

Kundreskontra och dess avstämningar

Krav och indrivning av kundfordringar

Fakturering

Årlig genomgång av försäkringar

Leverantörsreskontra och dess avstämningar

Betalning av leverantörsfakturor

Backup av administrativa program

Kontakt med bank och myndigheter

Kontaktinfo

  • Hemsida: http://lantzredovisning.se
  • E-post: lotta@lantzredovisning.se
  • Adress: Skesta 14, 186 91 Vallentuna
  • Mobil: 070-657 26 26
  • Innehar F-skattsedel